161- کارآموزی شركت مهندسي تجهیزات الکتریکی ساتراپ صنعت32ص

162- کارآموزی شیمی کاربردی -شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد کاووس 49 ص

163- کارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (يك و يك ) سيستم سردخانه و تصفيه‌خانه 83 ص

164- کارآموزی صنایع غذایی - شركت كشت و صنعت گرگان (شهره) 80 ص

165- کارآموزی صنایع غذایی - كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال 86 ص

166- کارآموزی صنایع غذایی - كارخانه زمزم گرگان 55 ص

167- کارآموزی صنایع غذایی- كارخانه آرد زاودي بندرتركمن 48 ص

168- کارآموزی عمران - شرکت پیمانکاری 53 ص

169- کارآموزی عمران - مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) 57 ص

170کارآموزی عمران - نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 50 ص

لایه باز شهر

کتاب راهنمای بدنسازی فوتبال برای سنین پایه ابراهیم مزارعی

لایه باز زمین

دانلود رام تبلت چینی elink-mc706-d2-v3 MT8312ca

خلاصه کتاب روانشناسی کار

خلاصه روانشناسی یادگیری

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Asus X550CL

طرح لایه باز اسلیمی

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Asus X551

جزوه درس روش‌شناسي در علوم سياسي و روابط بين‌الملل

مقاله51_بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني

مقاله52_بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

مقاله53_بررسی عصاره خرزهره بر میزان ترس

مقاله54_بررسي ميزان آگاهي ‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري

مقاله55_بررسی میکروارگانیسم ها

مقاله56_بررسی نا هنجاریهای مادر زادی 50 ص

مقاله57_پروتئین سازی

مقاله58_تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

مقاله59_جراحي و هوشبري پرندگان.doc

مقاله60اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشها